HEDORAH SERIES

HEDORAH © TOHO
zBrush - Photoshop

Dope pope zhedorah city by dopepope
Dope pope zhedorah new render b
Dope pope zhedorah by dopepope

zHEDORAH Mid Stage

zHEDORAH Flying Form